Zapisz się na nasz Newsletter, a otrzymasz 20% zniżki przy pierwszym zamówieniu na tłumaczenie pisemne w wysokości min. 500zł netto. Bądź na bieżąco z naszymi promocjami
i wydarzeniami.

Zamknij okno
 

Bezpieczeństwo danych - RODO

W VIVALANG nowoczesne biuro tłumaczeń świadczymy usługi oparte na zaufaniu – dlatego wszystkie współpracujące z nami podmioty i osoby mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018, poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie.

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o bezpłatną wycenę w  BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Balicka 75/4, 30-149 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa bezpłatnej wyceny oraz w przypadku skorzystania z naszych usług dla celów realizacji tłumaczenia. Dane te mogą być przekazywane tłumaczom świadczącym usługi na rzecz VIVALANG. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. W przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jaką stanowi świadczenie na rzecz Państwa usług tłumaczeniowych przez firmę VIVALANG. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania bezpłatnej wyceny. Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym ustawowo (dane na fakturach i rachunkach) będą przechowywane nie dłużej, niż wymagają tego aktualne przepisy skarbowe. W pozostałym zakresie (dane kontaktowe) do momentu wycofania Państwa zgody. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Balicka 75/4, 30-149 Kraków, ado@vivalang.pl


Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się do NEWSLETTERA organizowanego przez BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych będę firmy świadczące na rzecz VIVALANG usługi hostingowe oraz zapewniające oprogramowanie do obsługi newsletterów. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing produktów własnych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER

Dane kontaktowe administratora danych:
BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Balicka 75/4, 30-149 Kraków, ado@vivalang.pl


Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi z zakresu tłumaczeń, z których usług korzysta BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C.


Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Balicka 75/4, 30-149 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów kontaktowych związanych z nawiązaniem i realizacją współpracy z firmą VIVALANG. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające VIVALANG w zakresie obsługi prawnej oraz kadrowo – płacowej. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest pozyskiwanie danych na potrzeby realizacji świadczonych przez Państwa usług. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpoczęcia i kontynuacji współpracy z BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Balicka 75/4, 30-149 Kraków. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Balicka 75/4, 30-149 Kraków, ado@vivalang.pl


Klauzula informacyjna dla osób, z którymi BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C. zawiera umowy cywilnoprawne


Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Balicka 75/4, 30-149 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji niniejszej umowy. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG w zakresie obsługi kadrowo - płacowej (Biuro rachunkowe), BHP oraz medycyny pracy. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:
BIURO TŁUMACZEŃ VIVALANG G.D.KUCHARCZYK S.C., ul. Balicka 75/4, 30-149 Kraków, ado@vivalang.pl


Bezpłatna wycena
 
+48 608 045 222
katowice@vivalang.pl
 
Zaufali